www.bip.gov.pl

UG Łąck

Herb UG Łąck

Czwartek 24.04.2014

zaawansowane

 

Zapraszam na XXIII obrady Sesji Rady Gminy Łąck

w dniu 30.04.2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej

hali sportowej w Łącku

                                                             Przewodniczący Rady Lech Drohomirecki

 

Zarządzenia w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 

Zarządzenie Wójta Gminy Łąck,    

Zarządzenie Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego

 

Urząd Gminy

09-520 ŁĄCK 
ul. Gostynińska 2 
Tel. (0-24) 384-14-00 
Faks. (0-24) 384-14-15
e-mail: sekretariat@gminalack.pl

NIP: 971-02-95-044

REGON: 000538923

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków:
środy- 13.00- 15.30
piątki- 14.30- 16.00
 
 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Łąck:
 BANK SPÓŁDZIELCZY STARA BIAŁA O/ŁĄCK

Nr konta 40 9038 1014 2600 3216 2000 0010 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE GMINY ŁĄCK- OSOBY FIZYCZNE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE GMINY ŁĄCK- FIRMY, INSTYTUCJE

  

                 

 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łąck

w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Łąck

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dostępna jest pod adresem www.odpady.zgrp.pl

Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym wynikającym

z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 z późn. zm.).

                             

                                           

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,    

 a powstają odpady komunalne- nieruchomości niezamieszkałe.

 

 

  Uchwała Rady Powiatu w Płocku

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających

wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym

na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim

                    

     

 

Urząd Gminy informuje o możliwości dostępu

do elektronicznej wersji Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego.

http://dziennikustaw.gov.pl/

http://monitorpolski.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Gołębiewska
Udostępnił:
Małgorzata Gołębiewska
(2003-06-11 12:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Gołębiewska
(2014-04-17 08:04:07)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 546896

Zaokrąglony róg prawy