Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
UG Łąck

Herb UG Łąck

Czwartek 28.05.2015

zaawansowane

Dane adresowe urzędu

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego  o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych  pn. „Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” oraz  ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

 

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanej w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łąck w 2014 r.

 

 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu we wsi Łąck.

 

Zapraszamy do  wypełnienia kwestionariusza konsultacyjnego umieszczonego na stronie www.odpady.zgrp.pl.

Celem kwestionariusza jest uzyskanie informacji na temat opinii mieszkańców odnośnie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie w związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z realizacją przez Związek Gmin Regionu Płockiego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ankietę można przesłać w formie skanu na adres ankieta@zgrp.pl lub przekazać w formie papierowej osobiście do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Płocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, pocztą lub podczas Dyżurów w Urzędach Gmin.

 

O B W I E S Z C Z E N I E  o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck

    

 Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych na 2015 rok 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na 2015 rok

  

 Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu

Badanie ankietowe

  

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                                                                                                                                                           

Urząd Gminy

09-520 ŁĄCK 
ul. Gostynińska 2 
Tel. (0-24) 384-14-00 
Faks. (0-24) 384-14-15
e-mail: sekretariat@gminalack.pl

NIP: 971-02-95-044

REGON: 000538923

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków:
środy- 13.00- 15.30
piątki- 14.30- 16.00
 
 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Łąck:
 BANK SPÓŁDZIELCZY STARA BIAŁA O/ŁĄCK

Nr konta 40 9038 1014 2600 3216 2000 0010 

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dostępna jest pod adresem www.odpady.zgrp.pl

Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym wynikającym

z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 z późn. zm.).      

                                      

 

  Uchwała Rady Powiatu w Płocku

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających

wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym

na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim

                    

     

Urząd Gminy informuje o możliwości dostępu

do elektronicznej wersji Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego.

http://dziennikustaw.gov.pl/

http://monitorpolski.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Gołębiewska
Udostępnił:
Małgorzata Gołębiewska
(2003-06-11 12:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Gołębiewska
(2015-04-24 10:07:13)
 
 

ilość odwiedzin: 687923

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X